Φίλτρα Φίλτρα

Ημίγλυκα

Epoch Ημίγλυκος Λευκός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
6.80

Symphoni-A Ημίγλυκος Λευκός Μαραγκάκη 750ml

Μαραγκάκη Αφοί (Οινοποιείο)
8.20

Zazazu Αφρώδης Ημίξηρος Λευκός Λυραράκη 750ml

Λυραράκης (Οινοποιείο)
8.70

Διώνη Ημίγλυκος Λευκός Ντουράκη 750ml

Ντουράκης (Οινοποιείο)
6.80

Κέρασμα Ημίγλυκος Λευκός Παρασκευά 750ml

Παρασκευάς (Μικρο Οινοποιείο)
7.00

Νεράιδες Ημίγλυκος Λευκός Μπαραφάκα 750ml

Μπαραφάκας (Κτήμα)
8.20