Φίλτρα Φίλτρα

Λευκά Κρασιά

Μελισσόκηπος Λευκός Πατεριανάκης

Πατεριανάκης (Κτήμα)
10.12

Μικρή Κιβωτός Λευκός

Λαντίδης (Κτήμα)
10.24

Θεών Δώρα Λευκός

Στυλιανού (Οινοποιείο)
10.31

Χίλια Χρόνια Chardonnay

Μπαραφάκας (Κτήμα)
10.37

Ρους Λευκός

Ρους Ταμιωλάκης (Οινοποιείο)
10.42

Prestige White Λήμνου

Limnos Organic Wines
10.52

Σαμαρόπετρα Κυρ-Γιάννη

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
10.61

Φραγκόσπιτο Λευκός

Γαβαλάς-Ηράκλειο (Κτήμα)
10.61

Μαλαγουζιά Συμεωνίδη

Συμεωνίδης (Οινοποιείο)
10.73

Sauvignon Blanc Αβαντίς

Αβαντίς (Κτήμα)
10.74

Κτήμα Άλφα Μαλαγουζιά

Άλφα (Κτήμα)
10.74

Château Nico Lazaridi Λευκός

Λαζαρίδης Νίκος (Οινοποιείο)
10.80