Φίλτρα Φίλτρα

Λευκά Κρασιά

Άσπρος Λαγός Λευκός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
13.50

Άσπρος Λόφος Λευκός

Παρασκευάς (Μικρο Οινοποιείο)
6.65

Ασσύρτικο Πατεριανάκης

Πατεριανάκης (Κτήμα)
11.10

Ασύρτικο Λευκός Κτήμα Άλφα 750ml

Άλφα (Κτήμα)
19.75

Ασύρτικο Στραταριδάκης

Στραταριδάκης (Οινοποιείο)
9.92

Ασύρτικο-Αθήρι Σιγάλα

Σιγάλας (Κτήμα)
12.15

Ατλαντίς Λευκός

Αργυρός (Κτήμα)
13.02

Αφρώδης Οίνος Λευκός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
16.80

Βηλάνα "Πυροβολικές" Λυραράκη

Λυραράκης (Οινοποιείο)
12.15

Βηλάνα Γαβαλάς

Γαβαλάς-Ηράκλειο (Κτήμα)
9.67

Βιβλία Χώρα Λευκός

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
12.80

Βιδιανό Αλεξάκης

Αλεξάκης (Οινοποιείο)
8.88