Φίλτρα Φίλτρα

Λευκά Κρασιά

Βιδιανό Διαμαντάκη

Διαμαντάκης (Οινοποιείο)
8.13

Γένεσις Λευκός

Κεχρής (Οινοποιείο)
5.51

Δαφνί ¨Ψαράδες" Λυραράκη

Λυραράκης (Οινοποιείο)
9.92

Δάφνιος Λευκός

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
6.65

Διαμαντόπετρα Λευκός

Διαμαντάκης (Οινοποιείο)
12.23

Δογματικός Λευκός Vaeni

Vaeni (Οινοποιητικός Συνεταιρισμός)
7.30

Ενότρια Λευκός

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
4.54

Ένστικτο Λευκός

Silva Δασκαλάκη (Οινοποιείο)
14.58

Επίκεντρο Μαραγκάκη Λευκός

Μαραγκάκη Αφοί (Οινοποιείο)
6.30

Ευχές Ερατεινές Λευκός

Πιερία Ερατεινή (Κτήμα)
11.98

Έφηβος Λευκός

Γαβαλάς-Ηράκλειο (Κτήμα)
8.53

Ήδυσμα Δρυός Chardonnay 2010

Τέχνη Οίνου (Κτήμα)
16.50