Φίλτρα Φίλτρα

Λευκά Κρασιά

Sera Λευκός Silva-Δασκαλάκη 750ml

Silva Δασκαλάκη (Οινοποιείο)
14.80

Sohoro Λευκός Μαραγκάκη 750ml

Μαραγκάκη Αφοί (Οινοποιείο)
18.80

Sole Λευκός Κτήμα Βιβλία Χώρα 750ml

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
17.40

Sole Φυσικώς Γλυκύς Λευκός Κτήμα Βιβλία Χώρα 500ml

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
27.30

Stella Chardonnay Λευκός Κτήμα Κατσαρού 750ml

Κατσαρός (Κτήμα)
52.00

Symphoni-A Ημίγλυκος Λευκός Μαραγκάκη 750ml

Μαραγκάκη Αφοί (Οινοποιείο)
8.20

Symphoni-A Λευκός Μαραγκάκη 750ml

Μαραγκάκη Αφοί (Οινοποιείο)
7.30

Terrasea Λευκός Κτ.Μικρά Θήρα 750ml

Μικρά Θήρα (Οινοποιείο)
59.50

The Sweet Muse Φυσικός Γλυκύς Λευκός Κτήμα Μουσών 750ml

Μουσών (Κτήμα)
9.80

Thema Λευκός Κτ.Παυλίδη 750ml

Παυλίδης (Κτήμα)
15.00

Thesis Μαλαγουζιά Λευκός Κτ.Μπαϊρακτάρη 750m

Μπαϊρακτάρης (Κτήμα)
15.40

Truth Λευκός Ορεάλιος Γη 750ml

Ορεάλιος Γη (Αμπελουργοί)
12.40