Φίλτρα Φίλτρα

Λευκά Κρασιά

San Gerasimo Λευκός Ορεάλιος Γη 750ml

Ορεάλιος Γη (Αμπελουργοί)
13.60

Sauvignon Blanc (Ντρούμο) Λευκός Κυρ-Γιάννη 750ml

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
19.80

Sauvignon Blanc Fume Λευκός Κτήμα Άλφα 750ml

Άλφα (Κτήμα)
23.00

Sauvignon Blanc Λευκός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
9.80

Sauvignon Blanc Λευκός Καριπίδη 750ml

Καριπίδης (Κτήμα)
13.50

Sauvignon Blanc Λευκός Κτήμα Αβαντίς 750ml

Αβαντίς (Κτήμα)
12.20

Sauvignon Blanc Λευκός Κτήμα Άλφα 750ml

Άλφα (Κτήμα)
20.60

Sauvignon Blanc Λευκός Κτήμα Γεροβασιλείου 750ml

Γεροβασιλείου (Κτήμα)
21.00

Sauvignon Blanc Λευκός Μπουτάρη 750ml

Μπουτάρης (Οινοποιία)
11.90

Sauvignon Blanc-Ροδίτης Λευκός Ντούγκου 750ml

Ντούγκος (Οινοποιία)
9.70

Seistro Λευκός Αγγελάκη 750ml

Αγγελάκης (Οινοποιείο)
8.60

Senses Λευκός Παρασκευά 750ml

Παρασκευάς (Μικρο Οινοποιείο)
9.40