Φίλτρα Φίλτρα

Λευκά Κρασιά

Hoof & Lur Λευκός Τρουπή 750ml

Τρουπής (Οινοποιείο)
16.00

Kudos Μοσχάτο Σπίνας Λευκός Ντουράκη 750ml

Ντουράκης (Οινοποιείο)
12.20

Le Roi Des Montagnes Ασύρτικο Λευκός Παπαργυρίου 750ml

Παπαργυρίου (Κτήμα)
22.20

Lenga Λευκός Κτήμα Αβαντίς 750ml

Αβαντίς (Κτήμα)
13.50

Materia Λευκός Αγγελάκη 750ml

Αγγελάκης (Οινοποιείο)
11.80

Moscato d'Ifestia Ημιαφρώδης Λευκός Χατζηγεωργίου 750ml

Χατζηγεωργίου (Κτήμα)
10.60

Museum Λευκός Κτήμα Γεροβασιλείου 750ml

Γεροβασιλείου (Κτήμα)
49.60

Nostos Roussanne Λευκός Μανουσάκη 750ml

Μανουσάκης (Οινοποιείο)
27.10

Nostos Ασύρτικο Λευκός Μανουσάκη 750ml

Μανουσάκης (Οινοποιείο)
13.50

Nostos Βιδιανό Λευκός Μανουσάκη 750ml

Μανουσάκης (Οινοποιείο)
15.70

Nostos Μοσχάτο Σπίνας Λευκός Μανουσάκη 750ml

Μανουσάκης (Οινοποιείο)
13.50

Nostos Ρωμέικο Λευκός Μανουσάκη 750ml

Μανουσάκης (Οινοποιείο)
11.90