Φίλτρα Φίλτρα

Ξηρά

Άσπρος Λαγός Λευκός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
19.20

Άσπρος Λόφος Λευκός Παρασκευά 750ml

Παρασκευάς (Μικρο Οινοποιείο)
8.10

Ασύρτικο "Βοϊλα" Λευκός Λυραράκη 750ml

Λυραράκης (Οινοποιείο)
12.40

Ασύρτικο (Sur Lies) Λευκός Βρυνιώτη 750ml

Βρυνιώτης (Οινοποιείο)
27.30

Ασύρτικο Λευκός Πατεριανάκη 750ml

Πατεριανάκης (Κτήμα)
11.60

Ασύρτικο Λευκός Στραταριδάκη 750ml

Στραταριδάκης (Οινοποιείο)
11.80

Αφρώδης Οίνος Λευκός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
21.10

Βηλάνα "Πυροβολικές" Λευκός Λυραράκη 750ml

Λυραράκης (Οινοποιείο)
19.80

Βηλάνα Λευκός Ν.Γαβαλά 750ml

Γαβαλάς-Ηράκλειο (Κτήμα)
11.20

Βιδιανό "Ιππόδρομος" Λευκός Λυραράκη 750ml

Λυραράκης (Οινοποιείο)
19.80

Βιδιανό Λευκός Διαμαντάκη 750ml

Διαμαντάκης (Οινοποιείο)
8.90

Βιδιανό Λευκός Κουρκουλού 750ml

Κουρκουλού (Οινοποιείο)
9.00