Φίλτρα Φίλτρα

Ξηρά

Βηλάνα Λευκός Ν.Γαβαλά 750ml

Γαβαλάς-Ηράκλειο (Κτήμα)
11.20

Βιδιανό "Ιππόδρομος" Λευκός Λυραράκη 750ml

Λυραράκης (Οινοποιείο)
19.80

Βιδιανό Λευκός Διαμαντάκη 750ml

Διαμαντάκης (Οινοποιείο)
9.60

Βιδιανό Λευκός Κουρκουλού 750ml

Κουρκουλού (Οινοποιείο)
9.90

Βιδιανό Λευκός Ν.Γαβαλά 750ml

Γαβαλάς-Ηράκλειο (Κτήμα)
12.20

Βιδιανό Λευκός Πατεριανάκη 750ml

Πατεριανάκης (Κτήμα)
12.00

Γέννημα Ψυχής Λευκός Μανωλεσάκη 750ml

Μανωλεσάκης (Κτήμα)
12.80

Γερτό Λευκός Μονή Τοπλού 750ml

Μονή Τοπλού (Οινοποιείο)
11.70

Γήλοφος Λευκός Lacovino 750ml

Lacovino (Οινοποιείο)
11.60

Δαφνί "Ψαράδες" Λευκός Λυραράκη 750ml

Λυραράκης (Οινοποιείο)
14.90

Δάφνιος Λευκός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
8.90

Διάλογος Λευκός Κτήμα Δύο Ύψη 750ml

Δύο Ύψη (Κτήμα)
14.80