Φίλτρα Φίλτρα

Ξηρά

Αρμονία Γης Λευκός Κτήμα Αβαντίς 750ml

Αβαντίς (Κτήμα)
6.10

Άρχος Λευκός Παρασκευά 750ml

Παρασκευάς (Μικρο Οινοποιείο)
11.70

Άσπρα Χαράκια Λευκός Στραταριδάκη 750ml

Στραταριδάκης (Οινοποιείο)
10.60

Άσπρος Λαγός Λευκός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
19.20

Άσπρος Λόφος Λευκός Παρασκευά 750ml

Παρασκευάς (Μικρο Οινοποιείο)
8.10

Αστρολάβος Λευκός Lacovino 750ml

Lacovino (Οινοποιείο)
19.20

Ασύρτικο "Βοϊλα" Λευκός Λυραράκη 750ml

Λυραράκης (Οινοποιείο)
14.90

Ασύρτικο (Sur Lies) Λευκός Βρυνιώτη 750ml

Βρυνιώτης (Οινοποιείο)
27.30

Ασύρτικο Λευκός Πατεριανάκη 750ml

Πατεριανάκης (Κτήμα)
13.00

Ασύρτικο Λευκός Στραταριδάκη 750ml

Στραταριδάκης (Οινοποιείο)
11.80

Αφρώδης Οίνος Λευκός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
21.10

Βηλάνα "Πυροβολικές" Λευκός Λυραράκη 750ml

Λυραράκης (Οινοποιείο)
19.80