Φίλτρα Φίλτρα

Ξηρά

3,14 Λευκός Πατεριανάκη 750ml

Πατεριανάκης (Κτήμα)
19.30

5 Αισθήσεις (Chardonnay) Λευκός Λαντίδη 750ml

Λαντίδης (Κτήμα)
5.50

7 (Χωριά) Λευκός Σιγάλα 750ml (7 φιάλες σε ξύλινη κασετίνα)

Σιγάλας (Κτήμα)
295.00

8η Τέχνη Λευκός Μαραγκάκη 750ml

Μαραγκάκη Αφοί (Οινοποιείο)
8.40

9 Μούσες Λευκός Κτήμα Μουσών 750ml

Μουσών (Κτήμα)
7.30

9 Μούσες Σαββατιανό Λευκός Κτήμα Μουσών 750ml

Μουσών (Κτήμα)
7.30

A.Muse Λευκός Κτήμα Μουσών 750ml

Μουσών (Κτήμα)
13.50

Alargo Λευκός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
12.30

Alba Di Munte Traminer Λευκός Κατ.Αβέρωφ 750ml

Κατώγι Αβέρωφ (Οινοποιείο)
21.70

Amalia Vintage Αφρώδης Οίνος Λευκός Τσέλεπου 750ml

Τσέλεπος (Κτήμα)
21.10

Amalia Αφρώδης Οίνος Λευκός Τσέλεπου 750ml

Τσέλεπος (Κτήμα)
17.40

Anosis Μοσχοφίλερο Λευκός Λαντίδη 750ml

Λαντίδης (Κτήμα)
9.90