Φίλτρα Φίλτρα

Λευκά Κρασιά

8η Τέχνη Λευκός

Μαραγκάκη Αφοί (Οινοποιείο)
7.00

9 Μούσες Λευκός Κτήμα Μουσών 750ml

Μουσών (Κτήμα)
6.20

9 Μούσες Σαββατιανό Λευκός Κτήμα Μουσών 750ml

Μουσών (Κτήμα)
6.20

A Muse Λευκός Κτήμα Μουσών 750ml

Μουσών (Κτήμα)
11.80

Alargo Λευκός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
10.66

Alba Di Munte Traminer Κτήμα Αβέρωφ

Κατώγι Αβέρωφ (Οινοποιείο)
19.84

Amalia Αφρώδης Οίνος Λευκός Τσέλεπου 750ml

Τσέλεπος (Κτήμα)
16.00

Armyra Λευκός Σκούρα 750ml

Σκούρας (Κτήμα)
11.80

Asti Martini 200ml

Martini & Rossi
3.47

Asti Martini 750ml

Martini & Rossi
9.13

Bianconero Sparkling Λευκός 200ml

Τσιλιλής (Οινοποιείο)
2.78

Bianconero Sparkling Λευκός 750ml

Τσιλιλής (Οινοποιείο)
9.50