Φίλτρα Φίλτρα

Αφρώδεις Οίνοι

Amalia Vintage Αφρώδης Οίνος Λευκός Τσέλεπου 750ml

Τσέλεπος (Κτήμα)
21.10

Amalia Αφρώδης Οίνος Λευκός Τσέλεπου 750ml

Τσέλεπος (Κτήμα)
17.40

Amalia Αφρώδης Οίνος Ροζέ Τσέλεπου 750ml

Τσέλεπος (Κτήμα)
17.40

Belaire Fantome Luxe (με φωτεινή ετικέτα) 750ml

Luc Belaire
39.50

Belaire Fantome Rose (με φωτεινή ετικέτα) 750ml

Luc Belaire
39.50

Belaire Luxe (χωρίς φωτεινή ετικέτα) 750ml

Luc Belaire
32.80

Belaire Rose (χωρίς φωτεινή ετικέτα) 750ml

Luc Belaire
32.80

Cassiopeia Αφρώδης Οίνος Λευκός Ντουράκη 750ml

Ντουράκης (Οινοποιείο)
23.00

Zazazu Αφρώδης Ημίξηρος Λευκός Λυραράκη 750ml

Λυραράκης (Οινοποιείο)
8.70

Ακακίες Αφρώδης Ροζέ Κυρ-Γιάννη 750ml

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
13.60

Αφρώδης Οίνος Λευκός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
21.10

Παράγκα Αφρώδης Λευκός Κυρ-Γιάννη 750ml

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
10.50