Φίλτρα Φίλτρα

Ξηρά

Nostos Pink Ροζέ Μανουσάκη 750ml

Μανουσάκης (Οινοποιείο)
9.50

PGI (Μανδηλάρι) Ροζέ Λυραράκη 750ml

Λυραράκης (Οινοποιείο)
5.85

Pink Bang Ροζέ Τ.Οίνου 750ml

Τέχνη Οίνου (Κτήμα)
14.30

Rose de Xinomavro Ροζέ Θυμιόπουλου 750ml

Θυμιόπουλος (Αμπελώνες)
12.20

Symphoni-A Ροζέ Μαραγκάκη 750ml

Μαραγκάκη Αφοί (Οινοποιείο)
5.60

Thema Ροζέ Παυλίδη 750ml

Παυλίδης (Κτήμα)
12.00

Vera Rosa Ροζέ Στραταριδάκη 750ml

Στραταριδάκης (Οινοποιείο)
9.20

X.mf Ροζέ Τσέλεπου 750ml

Τσέλεπος (Κτήμα)
19.50

Αιθήρ Ροζέ Παρασκευά 750ml

Παρασκευάς (Μικρο Οινοποιείο)
5.20

Ακακίες Αφρώδης Οίνος Ροζέ Κυρ-Γιάννη 750ml

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
12.40

Ακακίες Ροζέ Κυρ-Γιάννη 750ml

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
8.00

Άκρες Ροζέ Σκούρα 750ml

Σκούρας (Κτήμα)
6.60