Φίλτρα Φίλτρα

Ξηρά

3,14 Κοτσιφάλι - Syrah Ροζέ Πατεριανάκη 750ml

Πατεριανάκης (Κτήμα)
16.80

4 Roses Ροζέ Παρασκευά 750ml

Παρασκευάς (Μικρο Οινοποιείο)
6.70

9 Μούσες Ροζέ Κτήμα Μουσών 750ml

Μουσών (Κτήμα)
7.50

A Muse Ροζέ Κτήμα Μουσών 750ml

Μουσών (Κτήμα)
13.00

Amalia Αφρώδης Οίνος Ροζέ Τσέλεπου 750ml

Τσέλεπος (Κτήμα)
16.00

Gris De Nuit Ροζέ Τσέλεπου 750ml

11.80

Jackie Rose Ροζέ Μπαραφάκα 750ml

Μπαραφάκας (Κτήμα)
19.80

Kudos Grenache Rouge Ροζέ Ντουράκη 750ml

Ντουράκης (Οινοποιείο)
7.35

Lenga Ροζέ Κτήμα Αβαντίς 750ml

Αβαντίς (Κτήμα)
11.80

L’ Esprit Du Lac Ροζέ Κυρ-Γιάννη 750ml

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
13.70

Merlot Ροζέ Κ.Λαζαρίδη 750ml

Λαζαρίδης Κώστας (Κτήμα)
14.80

MOSTRA Ροζέ 500ml

Τσιλιλής (Οινοποιείο)
2.52

Nostos Pink Ροζέ Μανουσάκη 750ml

Μανουσάκης (Οινοποιείο)
9.50

PGI (Μανδηλάρι) Ροζέ Λυραράκη 750ml

Λυραράκης (Οινοποιείο)
5.85

Pink Bang Ροζέ Τ.Οίνου 750ml

Τέχνη Οίνου (Κτήμα)
14.30

Rose de Xinomavro Ροζέ Θυμιόπουλου 750ml

Θυμιόπουλος (Αμπελώνες)
12.20

Symphoni-A Ροζέ Μαραγκάκη 750ml

Μαραγκάκη Αφοί (Οινοποιείο)
5.60

Thema Ροζέ Παυλίδη 750ml

Παυλίδης (Κτήμα)
12.00

Vera Rosa Ροζέ Στραταριδάκη 750ml

Στραταριδάκης (Οινοποιείο)
9.20

X.mf Ροζέ Τσέλεπου 750ml

Τσέλεπος (Κτήμα)
19.50

Αιθήρ Ροζέ Παρασκευά 750ml

Παρασκευάς (Μικρο Οινοποιείο)
5.20

Ακακίες Αφρώδης Οίνος Ροζέ Κυρ-Γιάννη 750ml

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
12.40

Ακακίες Ροζέ Κυρ-Γιάννη 750ml

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
8.00

Άκρες Ροζέ Σκούρα 750ml

Σκούρας (Κτήμα)
6.60