Φίλτρα Φίλτρα

Ξηρά

3,14 Ροζέ Πατεριανάκη 750ml

Πατεριανάκης (Κτήμα)
18.60

4 Roses Ροζέ Παρασκευά 750ml

Παρασκευάς (Μικρο Οινοποιείο)
8.40

9 Μούσες Ροζέ Κτήμα Μουσών 750ml

Μουσών (Κτήμα)
7.90

A.Muse Ροζέ Κτήμα Μουσών 750ml

Μουσών (Κτήμα)
15.30

Amalia Αφρώδης Οίνος Ροζέ Τσέλεπου 750ml

Τσέλεπος (Κτήμα)
17.40

Domaine C.Lazaridi Merlot Ροζέ 750ml

Λαζαρίδης Κώστας (Κτήμα)
17.70

Elegant Ροζέ Αϊβαλή 750ml

Αϊβαλής (Κτήμα)
11.20

Evil Eye Ροζέ Ν.Λαζαρίδη 750ml

Λαζαρίδης Νίκος (Οινοποιείο)
24.20

Gris De Nuit Ροζέ Τσέλεπου 750ml

Τσέλεπος (Κτήμα)
13.60

Idylle d'Achinos Ροζέ Μελά 750ml

Μελάς (La Tour Melas)
17.20

Lenga Ροζέ Κτήμα Αβαντίς 750ml

Αβαντίς (Κτήμα)
13.50

L’ Esprit Du Lac Ροζέ Κυρ-Γιάννη 750ml

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
16.10