Φίλτρα Φίλτρα

Ξηρά

3,14 Ροζέ Πατεριανάκη 750ml

Πατεριανάκης (Κτήμα)
17.50

4 Roses Ροζέ Παρασκευά 750ml

Παρασκευάς (Μικρο Οινοποιείο)
8.40

9 Μούσες Ροζέ Κτήμα Μουσών 750ml

Μουσών (Κτήμα)
7.50

A.Muse Ροζέ Κτήμα Μουσών 750ml

Μουσών (Κτήμα)
14.00

Amalia Αφρώδης Οίνος Ροζέ Τσέλεπου 750ml

Τσέλεπος (Κτήμα)
16.00

Domaine C.Lazaridi Merlot Ροζέ 750ml

Λαζαρίδης Κώστας (Κτήμα)
17.70

Gris De Nuit Ροζέ Τσέλεπου 750ml

Τσέλεπος (Κτήμα)
13.00

Idylle d'Achinos Ροζέ Μελά 750ml

Μελάς (La Tour Melas)
16.20

Jackie Rose Ροζέ Μπαραφάκα 750ml

Μπαραφάκας (Κτήμα)
19.90

Kudos Grenache Rouge Ροζέ Ντουράκη 750ml

Ντουράκης (Οινοποιείο)
8.10

Lenga Ροζέ Κτήμα Αβαντίς 750ml

Αβαντίς (Κτήμα)
12.70

L’ Esprit Du Lac Ροζέ Κυρ-Γιάννη 750ml

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
14.90