Φίλτρα Φίλτρα

Ξηρά

9 Μούσες Ροζέ Κτήμα Μουσών 750ml

Μουσών (Κτήμα)
7.50

A Muse Ροζέ Κτήμα Μουσών 750ml

Μουσών (Κτήμα)
13.00

Amalia Rose

Τσέλεπος (Κτήμα)
16.32

Cuvee Ροζέ Λυραράκης

Λυραράκης (Οινοποιείο)
8.56

Ergo Ροζέ

Λαντίδης (Κτήμα)
10.17

Kudos Grenache Rouge

Ντουράκης (Οινοποιείο)
7.35

La Vie en Rose Παλυβού

Παλυβός (Κτήμα)
10.42

L’ Esprit Du Lac Ροζέ Κυρ-Γιάννη 750ml

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
13.70

Merlot Ροζέ Κώστα Λαζαρίδη

Λαζαρίδης Κώστας (Κτήμα)
14.76

MOSTRA Ροζέ 500ml

Τσιλιλής (Οινοποιείο)
2.52

Nostos Pink Ροζέ Μανουσάκη 750ml

Μανουσάκης (Οινοποιείο)
9.50

PGI Μανδηλάρι Ροζέ Λυραράκη

Λυραράκης (Οινοποιείο)
5.58