Φίλτρα Φίλτρα

Ροζέ Κρασιά

3,14 Ροζέ Πατεριανάκη 750ml

Πατεριανάκης (Κτήμα)
18.60

4 Roses Ροζέ Παρασκευά 750ml

Παρασκευάς (Μικρο Οινοποιείο)
8.40

5 Αισθήσεις Ημίξηρος Ροζέ Λαντίδη 750ml

Λαντίδης (Κτήμα)
5.50

9 Μούσες Ροζέ Κτήμα Μουσών 750ml

Μουσών (Κτήμα)
7.90

A.Muse Ροζέ Κτήμα Μουσών 750ml

Μουσών (Κτήμα)
15.30

Amalia Αφρώδης Οίνος Ροζέ Τσέλεπου 750ml

Τσέλεπος (Κτήμα)
17.40

Asti Martini Rose 200ml

Martini & Rossi
3.84

Asti Martini Rose 750ml

Martini & Rossi
14.72

Château Ημίξηρος Ροζέ Ν.Λαζαρίδη 750ml

Λαζαρίδης Νίκος (Οινοποιείο)
14.40

Cordon Rosado Freixenet 750ml

Freixenet
10.12

Domaine C.Lazaridi Merlot Ροζέ 750ml

Λαζαρίδης Κώστας (Κτήμα)
17.70

Elegant Ροζέ Αϊβαλή 750ml

Αϊβαλής (Κτήμα)
11.20