Φίλτρα Φίλτρα

Ημίγλυκα

3/.13 Ημίγλυκος Ερυθρός Κτ.Μπαϊρακτάρη 750ml

Μπαϊρακτάρης (Κτήμα)
11.50

Epoch Ημίγλυκος Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
6.80

Symphoni-A Ημίγλυκος Ερυθρός Μαραγκάκη 750ml

Μαραγκάκη Αφοί (Οινοποιείο)
8.20

Ανωφέρεια Ημίγλυκος Ερυθρός Ανώσκελη 500ml

Ανώσκελη (Οινοποιείο)
10.30

Διώνη Ημίγλυκος Ερυθρός Ντουράκη 750ml

Ντουράκης (Οινοποιείο)
6.80

Κέρασμα Ημίγλυκος Ερυθρός Παρασκευά 750ml

Παρασκευάς (Μικρο Οινοποιείο)
6.20

Νεράιδες Ημίγλυκος Ερυθρός Μπαραφάκα 750ml

Μπαραφάκας (Κτήμα)
8.40