Φίλτρα Φίλτρα

Ερυθρά Κρασιά

Cuvee 2008 Ερυθρός Λαντίδη 750ml

Λαντίδης (Κτήμα)
28.00

Cuvee 2009 Ερυθρός Λαντίδη 750ml

Λαντίδης (Κτήμα)
26.80

Μικρή Κιβωτός 2006 Ερυθρός Λαντίδη 750ml

Λαντίδης (Κτήμα)
25.80

Μικρή Κιβωτός 2007 Ερυθρός Λαντίδη 750ml

Λαντίδης (Κτήμα)
24.60

Μικρή Κιβωτός 2014 Ερυθρός Λαντίδη 750ml

Λαντίδης (Κτήμα)
15.90

Μικρή Κιβωτός 2015 Ερυθρός Λαντίδη 750ml

Λαντίδης (Κτήμα)
14.60

Κοτσιφάλι Λιαστός Γλυκός Ερυθρός Στυλιανού 500ml

Στυλιανού (Οινοποιείο)
21.20

Μαυροτράγανο 2014 Ερυθρός Κτ.Αργυρού 750ml

Αργυρός (Κτήμα)
38.50

Ατλαντίς 2006 Ερυθρός Κτ.Αργυρού 750ml

Αργυρός (Κτήμα)
26.70

Ιχνηλάτης 2012 Ερυθρός Στραταριδάκη 750ml

Στραταριδάκης (Οινοποιείο)
15.40

Ιππέας Ερυθρός Κίκονες 750ml

Κίκονες (Κτήμα)
20.30

Syrah 2011 Ερυθρός Κίκονες 750ml

Κίκονες (Κτήμα)
29.70