Φίλτρα Φίλτρα

Ερυθρά Κρασιά

Οινότρια Γη (Syrah-Αγιωργίτικο) 2015 Ερυθρός Κ.Λαζαρίδη 750ml

Λαζαρίδης Κώστας (Κτήμα)
41.00

Οινότρια Γη (Syrah-Αγιωργίτικο) 2007 Ερυθρός Κ.Λαζαρίδη 750ml

Λαζαρίδης Κώστας (Κτήμα)
51.00

Οινότρια Γη (Cab.Sauvignon-Αγιωργίτικο) Ερυθρός Κ.Λαζαρίδη 750ml

Λαζαρίδης Κώστας (Κτήμα)
20.80

Όβηλος Ερυθρός Κτήμα Βιβλία Χώρα 750ml

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
31.00

Όβηλος 2012 Ερυθρός Κτήμα Βιβλία Χώρα 750ml

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
36.00

Όβηλος 2011 Ερυθρός Κτήμα Βιβλία Χώρα 750ml

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
37.50

Όβηλος 2010 Ερυθρός Κτήμα Βιβλία Χώρα 750ml

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
38.50

Ξινόμαυρο Κτήμα Βογιατζή 2013

Βογιατζής (Κτήμα)
13.09

Ξινόμαυρο Ερυθρός Κτήμα Άλφα 750ml

Άλφα (Κτήμα)
15.10

Ξινόμαυρο Reserve Ερυθρός Κτήμα Άλφα 750ml

Άλφα (Κτήμα)
20.70

Ξινόμαυρο Reserve 2014 Ερυθρός Κτήμα Άλφα 750ml

Άλφα (Κτήμα)
25.70

Ξινόμαυρο Reserve 2013 Ερυθρός Κτήμα Άλφα 750ml

Άλφα (Κτήμα)
28.20