Φίλτρα Φίλτρα

Ερυθρά Κρασιά

Μέγας Οίνος 2007 Ερυθρός Σκούρα 750ml

Σκούρας (Κτήμα)
42.20

Sangiovese 2003 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
42.00

Cabernet Sauvignon 2004 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
42.00

Κτήμα Κατσαρού 1998 Ερυθρός 750ml

Κατσαρός (Κτήμα)
41.90

Κτήμα Γεροβασιλείου 1998 Ερυθρός 750ml

Γεροβασιλείου (Κτήμα)
41.60

Syrah 1998 Ερυθρός Κυρ-Γιάννη 750ml

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
41.50

Νέα Δρυς Αντωνόπουλος 1998

Αντωνόπουλος (Αμπελώνες)
41.50

Pinot Noir 2007 Ερυθρός Κτήμα Άλφα 750ml

Άλφα (Κτήμα)
41.50

Syrah 2005 Ερυθρός Κτήμα Άλφα 750ml

Άλφα (Κτήμα)
41.50

Evangelo 2007 Ερυθρός Κτήμα Γεροβασιλείου 750ml

Γεροβασιλείου (Κτήμα)
41.00

Γυμνός Βασιλιάς 2008 Ερυθρός Κτήμα Ερατεινή 750ml

Πιερία Ερατεινή (Κτήμα)
41.00

Perpetuus 2009 Ερυθρός Ν.Λαζαρίδη 750ml

Λαζαρίδης Νίκος (Οινοποιείο)
41.00