Φίλτρα Φίλτρα

Ερυθρά Κρασιά

Κτήμα Κυρ-Γιάννη Ερυθρός 750ml

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
11.80

Χίλια Χρόνια Ερυθρός Μπαραφάκα 750ml

Μπαραφάκας (Κτήμα)
11.80

Μικρή Κιβωτός Ερυθρός Λαντίδη 750ml

Λαντίδης (Κτήμα)
12.10

Nostos Alexandra's Ερυθρός Μανουσάκη 750ml

Μανουσάκης (Οινοποιείο)
12.20

Κατώγι 2014 Ερυθρός Κατ.Αβέρωφ 750ml

Κατώγι Αβέρωφ (Οινοποιείο)
12.20

The Red Ερυθρός Λαλίκου 750ml

Λαλίκος (Ορεινοί Αμπελώνες)
12.20

Αγιωργίτικο 2015 Ερυθρός Παπαϊωάννου 750ml

Παπαϊωάννου (Κτήμα)
12.30

Syrah Ερυθρός Κτήμα Αβαντίς 750ml

Αβαντίς (Κτήμα)
12.30

Νεμέα Γκόφας 2017

Γκόφας (Κτήμα)
12.30

Ηδύπνοος Ερυθρός Συμεωνίδη 750ml

Συμεωνίδης (Οινοποιείο)
12.40

ΙΝΙΜΑ Ξινόμαυρο 2013 Ερυθρός Κατ.Αβέρωφ 750ml

Κατώγι Αβέρωφ (Οινοποιείο)
12.40

Μαρκοβίτης Ξινόμαυρο 2016

Μαρκοβίτης (Οινοποιείο)
12.40