Φίλτρα Φίλτρα

Ερυθρά Κρασιά

Atma 2016 Ερυθρός Θυμιόπουλου 750ml

Θυμιόπουλος (Αμπελώνες)
8.60

Κτήμα Παυλίδη 2004 Ερυθρός 750ml

Παυλίδης (Κτήμα)
31.00

Nostos Grenache Ερυθρός Μανουσάκη 750ml

Μανουσάκης (Οινοποιείο)
15.60

Ch.Julia (Refosco-Αγιωργίτικο) 2016 Ερυθρός Κ.Λαζαρίδη 750ml

Λαζαρίδης Κώστας (Κτήμα)
18.40

Nostos Alexandra's Ερυθρός Μανουσάκη 750ml

Μανουσάκης (Οινοποιείο)
12.20

Rossiu di Munte Γινιέτς Ερυθρός Κατ.Αβέρωφ 750ml

Κατώγι Αβέρωφ (Οινοποιείο)
24.80

Κτήμα Πατεριανάκη Ερυθρός 750ml

Πατεριανάκης (Κτήμα)
18.30

Evangelo 2007 Ερυθρός Κτήμα Γεροβασιλείου 750ml

Γεροβασιλείου (Κτήμα)
41.00

Οινότρια Γη 2015 (Cab.Sauvignon-Αγιωργίτικο) Ερυθρός Κ.Λαζαρίδη 750ml

Λαζαρίδης Κώστας (Κτήμα)
23.50

Κτήμα Αβέρωφ 1999 Ερυθρός 750ml

Κατώγι Αβέρωφ (Οινοποιείο)
28.50

Portes Merlot Ερυθρός Σκούρα 750ml

Σκούρας (Κτήμα)
9.30

Αιθήρ Ερυθρός

Παρασκευάς (Μικρο Οινοποιείο)
5.45