Φίλτρα Φίλτρα

Ερυθρά Κρασιά

Kudos Carignan Ερυθρός Ντουράκη 750ml

Ντουράκης (Οινοποιείο)
9.40

Kudos Syrah Ερυθρός Ντουράκη 750ml

Ντουράκης (Οινοποιείο)
10.00

Kudos Κοτσιφάλι-Syrah Ερυθρός Ντουράκη 750ml

Ντουράκης (Οινοποιείο)
12.65

Le Roi des Montagnes Cuvee

Παπαργυρίου (Κτήμα)
22.39

Le Sang De La Pierre Ερυθρός Αϊβαλή 750ml

Αϊβαλής (Κτήμα)
28.50

Mavro T-Oinos 2001

T-oinos (Κτήμα)
43.40

Merlot 1995 Ερυθρός Κυρ-Γιάννη 750ml

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
65.00

Merlot 1997 Ερυθρός Σκούρα 750ml

Σκούρας (Κτήμα)
32.50

Merlot 2000 Ερυθρός Κυρ-Γιάννη 750ml

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
52.00

Merlot 2000 Ερυθρός Μπουτάρη 750ml

Μπουτάρης (Οινοποιία)
28.50

Merlot 2002 Ερυθρός Μπουτάρη 750ml

Μπουτάρης (Οινοποιία)
25.80

Merlot 2003 Ερυθρός Κτήμα Βιβλία Χώρα 750ml

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
50.00