Φίλτρα Φίλτρα

Ερυθρά Κρασιά

Cabernet Sauvignon 2005 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
39.60

Cabernet Sauvignon 2005 Ερυθρός Κατ.Αβέρωφ 750ml

Κατώγι Αβέρωφ (Οινοποιείο)
24.80

Cabernet Sauvignon 2007 Ερυθρός Μπουτάρη 750ml

Μπουτάρης (Οινοποιία)
23.50

Cabernet Sauvignon Δερέσκος 2002

Δερέσκος (Κτήμα)
32.30

Cabernet Sauvignon Ερυθρός Μπουτάρη 750ml

Μπουτάρης (Οινοποιία)
10.75

Cabernet Sauvignon Παπαργυρίου 2011

Παπαργυρίου (Κτήμα)
16.32

Cabernet-Κοτσιφάλι 2009 Ερυθρός Στραταριδάκη 750ml

Στραταριδάκης (Οινοποιείο)
19.00

Cabernet-Κοτσιφάλι 2010 Ερυθρός Στραταριδάκη 750ml

Στραταριδάκης (Οινοποιείο)
17.90

Cabernet-Κοτσιφάλι 2011 Ερυθρός Στραταριδάκη 750ml

Στραταριδάκης (Οινοποιείο)
16.60

Carignan 1999 Ερυθρός Ντουράκη 750ml

Ντουράκης (Οινοποιείο)
32.95

Carignan 2004 Ερυθρός Ντουράκη 750ml

Ντουράκης (Οινοποιείο)
26.75

Cavalieri 2012 Ερυθρός Ν.Λαζαρίδη 750ml

Λαζαρίδης Νίκος (Οινοποιείο)
25.00