Φίλτρα Φίλτρα

Ερυθρά Κρασιά

Syrah 1999 Ερυθρός Μπουτάρη 750ml

Μπουτάρης (Οινοποιία)
33.00

Syrah 2000 Ερυθρός Μπουτάρη 750ml

Μπουτάρης (Οινοποιία)
31.70

Syrah 2001 Ερυθρός Μπουτάρη 750ml

Μπουτάρης (Οινοποιία)
30.50

Syrah 2003 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
24.20

Syrah 2003 Ερυθρός Κτήμα Γεροβασιλείου 750ml

Γεροβασιλείου (Κτήμα)
34.20

Syrah 2003 Ερυθρός Μπουτάρη 750ml

Μπουτάρης (Οινοποιία)
28.00

Syrah 2004 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
23.00

Syrah 2004 Ερυθρός Κ.Λαζαρίδη 750ml

Λαζαρίδης Κώστας (Κτήμα)
29.50

Syrah 2004 Ερυθρός Κτήμα Αβαντίς 750ml

Αβαντίς (Κτήμα)
28.50

Syrah 2004 Ερυθρός Κτήμα Γεροβασιλείου 750ml

Γεροβασιλείου (Κτήμα)
32.90

Syrah 2005 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
21.70

Syrah 2005 Ερυθρός Κτήμα Άλφα 750ml

Άλφα (Κτήμα)
41.50