Φίλτρα Φίλτρα

Ερυθρά Κρασιά

Sera (Έμφασις) Ερυθρός Δασκαλάκη 750ml

Silva Δασκαλάκη (Οινοποιείο)
14.30

Sohoro Ερυθρός 2015

Μαραγκάκη Αφοί (Οινοποιείο)
15.60

Sole Ερυθρός Κτήμα Βιβλία Χώρα 750ml

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
20.50

Stone Wine Ερυθρός Ανώσκελη 750ml

Ανώσκελη (Οινοποιείο)
36.00

Symphoni-A Ερυθρός 2012

Μαραγκάκη Αφοί (Οινοποιείο)
10.50

Symphoni-A Ερυθρός 2016

Μαραγκάκη Αφοί (Οινοποιείο)
5.55

Symphoni-A Ερυθρός Ημίγλυκος

Μαραγκάκη Αφοί (Οινοποιείο)
6.50

Syrah - Κοτσιφάλι 2006 Ερυθρός Λυραράκη 750ml

Λυραράκης (Οινοποιείο)
22.20

Syrah 1994 Ερυθρός Κυρ-Γιάννη 750ml

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
46.50

Syrah 1995 Ερυθρός Κυρ-Γιάννη 750ml

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
45.30

Syrah 1996 Ερυθρός Κτήμα Αβαντίς 750ml

Αβαντίς (Κτήμα)
38.50

Syrah 1998 Ερυθρός Κυρ-Γιάννη 750ml

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
41.50