Φίλτρα Φίλτρα

Ερυθρά Κρασιά

Perpetuus 2003 Ερυθρός Ν.Λαζαρίδη 750ml

Λαζαρίδης Νίκος (Οινοποιείο)
99.50

Perpetuus 2009 Ερυθρός Ν.Λαζαρίδη 750ml

Λαζαρίδης Νίκος (Οινοποιείο)
41.00

Perpetuus 2010 Ερυθρός Ν.Λαζαριδη 750ml

Λαζαρίδης Νίκος (Οινοποιείο)
38.50

PGI (Κοτσιφάλι) Ερυθρός Λυραράκη 750ml

Λυραράκης (Οινοποιείο)
5.85

Pinot Noir 2007 Ερυθρός Κτήμα Άλφα 750ml

Άλφα (Κτήμα)
41.50

Pinot Noir 2010 Ερυθρός Παπαϊωάννου 750ml

Παπαϊωάννου (Κτήμα)
22.70

Pinot Noir 2012 Ερυθρός Κτήμα Άλφα 750ml

Άλφα (Κτήμα)
35.60

Pinot Noir 2013 Ερυθρός Παπαϊωάννου 750ml

Παπαϊωάννου (Κτήμα)
19.00

Pinot Noir 2013 Ερυθρός Κτήμα Άλφα 750ml

Άλφα (Κτήμα)
33.50

Pinot Noir 2016 Ερυθρός Κτήμα Άλφα 750ml

Άλφα (Κτήμα)
25.70

Pinot Noir 2018 Ερυθρός Παπαϊωάννου 750ml

Παπαϊωάννου (Κτήμα)
12.80

Pinot Noir Ερυθρός Αργυρίου 750ml

Αργυρίου (Οινοποιείο)
12.60