Φίλτρα Φίλτρα

Ξηρά

1879 Legacy 2007 Ερυθρός Μπουτάρη 750ml

Μπουτάρης (Οινοποιία)
35.00

1879 Legacy Ερυθρός Μπουτάρη 750ml

Μπουτάρης (Οινοποιία)
28.70

3,14 Κοτσιφάλι Ερυθρός Πατεριανάκη 750ml

Πατεριανάκης (Κτήμα)
17.50

4▪4▪2 2011 Ερυθρός Παπαργυρίου 750ml

Παπαργυρίου (Κτήμα)
13.70

5 Αισθήσεις (Merlot) Ερυθρός Λαντίδη 750ml

Λαντίδης (Κτήμα)
5.20

5 Αισθήσεις (Αγιωργίτικο) Ερυθρός Λαντίδη 750ml

Λαντίδης (Κτήμα)
5.20

8η Τέχνη Ερυθρός Μαραγκάκη 750ml

Μαραγκάκη Αφοί (Οινοποιείο)
7.80

9 Μούσες 2013 Ερυθρός Κτήμα Μουσών 750ml

Μουσών (Κτήμα)
12.90

9 Μούσες 2014 Ερυθρός Κτήμα Μουσών 750ml

Μουσών (Κτήμα)
11.70

9 Μούσες 2015 Ερυθρός Κτήμα Μουσών 750ml

Μουσών (Κτήμα)
10.50

9 Μούσες Ερυθρός Κτήμα Μουσών 750ml

Μουσών (Κτήμα)
8.00

Alargo 2012 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
17.40