Φίλτρα Φίλτρα

Ερυθρά Κρασιά

"4▪4▪2" Παπαργυρίου 2011

Παπαργυρίου (Κτήμα)
13.64

1879 Legacy 2007 Ερυθρός Μπουτάρη 750ml

Μπουτάρης (Οινοποιία)
35.00

1879 Legacy Ερυθρός Μπουτάρη 750ml

Μπουτάρης (Οινοποιία)
28.70

3,14 Κοτσιφάλι Ερυθρός Πατεριανάκη 750ml

Πατεριανάκης (Κτήμα)
16.90

5 Αισθήσεις (Merlot) Ερυθρός Λαντίδη 750ml

Λαντίδης (Κτήμα)
5.20

5 Αισθήσεις (Αγιωργίτικο) Ερυθρός Λαντίδη 750ml

Λαντίδης (Κτήμα)
5.20

8η Τέχνη Ερυθρός 2017

Μαραγκάκη Αφοί (Οινοποιείο)
7.80

9 Μούσες Ερυθρός Κτήμα Μουσών 750ml

Μουσών (Κτήμα)
8.00

Alargo 2012 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
13.00

Alargo Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
9.30

Angel's Heart Eρυθρό 2012

Τάτσης (Κτήμα)
13.09

Apocalypsis Ερυθρός Μπαραφάκα 750ml

Μπαραφάκας (Κτήμα)
13.30

Atma 2016 Ερυθρός Θυμιόπουλου 750ml

Θυμιόπουλος (Αμπελώνες)
8.60

Avaton 2009 Ερυθρός Κτήμα Γεροβασιλείου 750ml

Γεροβασιλείου (Κτήμα)
31.70

Avaton Ερυθρός Κτήμα Γεροβασιλείου 750ml

Γεροβασιλείου (Κτήμα)
21.70

Barbatus Ερυθρός Στραταριδάκη 750ml

Στραταριδάκης (Οινοποιείο)
62.00

BlackDaphne Παπαργυρίου 2017

Παπαργυρίου (Κτήμα)
19.71

Cab.Sauvignon - Merlot 2006 Ερυθρός Λυραράκη 750ml

Λυραράκης (Οινοποιείο)
34.20

Cab.Sauvignon - Merlot 2012 Ερυθρός Λυραράκη 750ml

Λυραράκης (Οινοποιείο)
26.70

Cab.Sauvignon - Merlot 2013 Ερυθρός Λυραράκη 750ml

Λυραράκης (Οινοποιείο)
25.50

Cabernet Sauvignon 2000 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
51.95

Cabernet Sauvignon 2001 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
49.50

Cabernet Sauvignon 2003 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
44.50

Cabernet Sauvignon 2004 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
42.00

Cabernet Sauvignon 2005 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
39.60

Cabernet Sauvignon 2005 Ερυθρός Κατ.Αβέρωφ 750ml

Κατώγι Αβέρωφ (Οινοποιείο)
24.80

Cabernet Sauvignon 2007 Ερυθρός Μπουτάρη 750ml

Μπουτάρης (Οινοποιία)
23.50

Cabernet Sauvignon Δερέσκος 2002

Δερέσκος (Κτήμα)
32.30

Cabernet Sauvignon Ερυθρός Μπουτάρη 750ml

Μπουτάρης (Οινοποιία)
10.75

Cabernet Sauvignon Παπαργυρίου 2011

Παπαργυρίου (Κτήμα)
16.32

Cabernet-Κοτσιφάλι 2009 Ερυθρός Στραταριδάκη 750ml

Στραταριδάκης (Οινοποιείο)
19.00

Cabernet-Κοτσιφάλι 2010 Ερυθρός Στραταριδάκη 750ml

Στραταριδάκης (Οινοποιείο)
17.90

Cabernet-Κοτσιφάλι 2011 Ερυθρός Στραταριδάκη 750ml

Στραταριδάκης (Οινοποιείο)
16.60

Carignan 1999 Ερυθρός Ντουράκη 750ml

Ντουράκης (Οινοποιείο)
32.95

Carignan 2004 Ερυθρός Ντουράκη 750ml

Ντουράκης (Οινοποιείο)
26.75

Cavalieri 2012 Ερυθρός Ν.Λαζαρίδη 750ml

Λαζαρίδης Νίκος (Οινοποιείο)
25.00

Ch.Julia (Refosco-Αγιωργίτικο) 2007 Ερυθρός Κ.Λαζαρίδη 750ml

Λαζαρίδης Κώστας (Κτήμα)
27.00

Ch.Julia (Refosco-Αγιωργίτικο) 2010 Ερυθρός Κ.Λαζαρίδη 750ml

Λαζαρίδης Κώστας (Κτήμα)
25.80

Ch.Julia (Refosco-Αγιωργίτικο) 2016 Ερυθρός Κ.Λαζαρίδη 750ml

Λαζαρίδης Κώστας (Κτήμα)
18.40

Ch.Julia Merlot 2002 Ερυθρός Κ.Λαζαρίδη 750ml

Λαζαρίδης Κώστας (Κτήμα)
38.50

Ch.Julia Merlot 2005 Ερυθρός Κ.Λαζαρίδη 750ml

Λαζαρίδης Κώστας (Κτήμα)
34.50

Ch.Julia Merlot 2014 Ερυθρός Κ.Λαζαρίδη 750ml

Λαζαρίδης Κώστας (Κτήμα)
23.40

Ch.Julia Merlot Ερυθρός Κ.Λαζαρίδη 750ml

Λαζαρίδης Κώστας (Κτήμα)
18.40

Château 2014 Ερυθρός Ν.Λαζαρίδη 750ml

Λαζαρίδης Νίκος (Οινοποιείο)
17.50

Chateau Clauss 1983

Achaia Clauss (Οινοποιείο)
260.00

Chateau Clauss 1985

Achaia Clauss (Οινοποιείο)
223.00

Chateau Clauss 1999

Achaia Clauss (Οινοποιείο)
173.00

Chateau Harlaftis 2006

Χαρλαύτης (Κτήμα)
21.51

Chateau Harlaftis 2014

Χαρλαύτης (Κτήμα)
11.60

Chateau Πόρτο Καρράς 1993

Πόρτο Καρράς (Κτήμα)
59.50

Chateau Πόρτο Καρράς 1997

Πόρτο Καρράς (Κτήμα)
54.60

Chateau Πόρτο Καρράς 1998

Πόρτο Καρράς (Κτήμα)
52.00

Christiana Χαρλαύτης 2015

Χαρλαύτης (Κτήμα)
13.90

Creta Nobile 1998 Ερυθρός Κρέτα Ολυμπιάς 750ml

Κρέτα Ολυμπιάς (Οινοποιείο)
31.00

Creta Nobile 1999 Ερυθρός Κρέτα Ολυμπιάς 750ml

Κρέτα Ολυμπιάς (Οινοποιείο)
29.80

Creta Nobile 2003 Ερυθρός Κρέτα Ολυμπιάς 750ml

Κρέτα Ολυμπιάς (Οινοποιείο)
24.80

Curriculum Vitae 2003 Ερυθρός Κρέτα Ολυμπιάς 750ml

Κρέτα Ολυμπιάς (Οινοποιείο)
24.80

Curriculum Vitae 2004 Ερυθρός Κρέτα Ολυμπιάς 750ml

Κρέτα Ολυμπιάς (Οινοποιείο)
23.60

Cuvee 2003 Ερυθρός Λαντίδη 750ml

Λαντίδης (Κτήμα)
34.30

Cuvee 2004 Ερυθρός Λαντίδη 750ml

Λαντίδης (Κτήμα)
33.00

Cuvee 2005 Ερυθρός Λαντίδη 750ml

Λαντίδης (Κτήμα)
31.80

Cuvee 2008 Ερυθρός Λαντίδη 750ml

Λαντίδης (Κτήμα)
28.00

Cuvee 2009 Ερυθρός Λαντίδη 750ml

Λαντίδης (Κτήμα)
26.80

Cuvee 2011 Ερυθρός Λαντίδη 750ml

Λαντίδης (Κτήμα)
24.30

Cuvee 2012 Ερυθρός Λαντίδη 750ml

Λαντίδης (Κτήμα)
23.10

Cuvee 2013 Ερυθρός Λαντίδη 750ml

Λαντίδης (Κτήμα)
21.80

Cuvee 2015 Ερυθρός Λαντίδη 750ml

Λαντίδης (Κτήμα)
19.30

Daphne Nera Ερυθρός Κτήμα Μερκούρη 750ml

Μερκούρη (Κτήμα)
21.10

Don Giovanni 2010

Παπαργυρίου (Κτήμα)
25.42

Don Giovanni 2016

Παπαργυρίου (Κτήμα)
18.00

Emilia Λιαστός Γλυκός Ερυθρός Δασκαλάκη 500ml

Silva Δασκαλάκη (Οινοποιείο)
32.30

Emphasis Syrah 2004 Ερυθρός Παυλίδη 750ml

Παυλίδης (Κτήμα)
36.60

Emphasis Syrah 2011 Ερυθρός Παυλίδη 750ml

Παυλίδης (Κτήμα)
27.90

Emphasis Syrah 2013 Ερυθρός Παυλίδη 750ml

Παυλίδης (Κτήμα)
25.50

Emphasis Syrah Ερυθρός Παυλίδη 750ml

Παυλίδης (Κτήμα)
21.70

Emphasis Tempranillo 2004 Ερυθρός Παυλίδη 750ml

Παυλίδης (Κτήμα)
34.50

Emphasis Tempranillo 2005 Ερυθρός Παυλίδη 750ml

Παυλίδης (Κτήμα)
32.90

Emphasis Tempranillo 2014 Ερυθρός Παυλίδη 750ml

Παυλίδης (Κτήμα)
21.70

Emphasis Tempranillo Ερυθρός Παυλίδη 750ml

Παυλίδης (Κτήμα)
20.50

Epoch Ημίγλυκος Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
5.20

Etos Cab.Sauvignon 2008 Ερυθρός Κτήμα Βιβλία Χώρα 750ml

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
52.70

Etos Merlot 2006 Ερυθρός Κτήμα Βιβλία Χώρα 750ml

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
49.00

Euphoria Φυσικώς Γλυκύς Λιαστός Ντουράκη 500ml

Ντουράκης (Οινοποιείο)
29.95

Evangelo 2007 Ερυθρός Κτήμα Γεροβασιλείου 750ml

Γεροβασιλείου (Κτήμα)
41.00

Evangelo 2013 Ερυθρός Κτήμα Γεροβασιλείου 750ml

Γεροβασιλείου (Κτήμα)
33.50

Evangelo 2014 Ερυθρός Κτήμα Γεροβασιλείου 750ml

Γεροβασιλείου (Κτήμα)
32.30

Evangelo Ερυθρός Κτήμα Γεροβασιλείου 750ml

Γεροβασιλείου (Κτήμα)
31.00

F-Εὖ 2014 Ερυθρός Ν.Λαζαρίδη 750ml

Λαζαρίδης Νίκος (Οινοποιείο)
17.50

F-Εὖ 2017 Ερυθρός Ν.Λαζαρίδη 750ml

Λαζαρίδης Νίκος (Οινοποιείο)
13.70

Grande Reserve Vaeni 2013

Vaeni (Οινοποιητικός Συνεταιρισμός)
10.30

Grande Reserve Νάουσσα 1998 Ερυθρός Μπουτάρη 750ml

Μπουτάρης (Οινοποιία)
56.00

Grande Reserve Νάουσσα 1999 Ερυθρός Μπουτάρη 750ml

Μπουτάρης (Οινοποιία)
54.60

Grande Reserve Νάουσσα 2000 Ερυθρός Μπουτάρη 750m

Μπουτάρης (Οινοποιία)
53.50

Grande Reserve Νάουσσα 2010 Ερυθρός Μπουτάρη 750ml

Μπουτάρης (Οινοποιία)
23.60

Grande Reserve Νάουσσα 2012 Ερυθρός Μπουτάρη 750ml

Μπουτάρης (Οινοποιία)
16.20

Helios Γλυκός Ερυθρός Δουλουφάκη 500ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
17.60