Φίλτρα Φίλτρα

Ερυθρά Κρασιά

1879 Legacy 2007 Ερυθρός Μπουτάρη 750ml

Μπουτάρης (Οινοποιία)
35.00

1879 Legacy Ερυθρός Μπουτάρη 750ml

Μπουτάρης (Οινοποιία)
28.70

1ος Άθλος Ερυθρός Μπαραφάκα 750ml

Μπαραφάκας (Κτήμα)
34.70

3,14 Ερυθρός Πατεριανάκη 750ml

Πατεριανάκης (Κτήμα)
18.40

3/.13 Ημίγλυκος Ερυθρός Κτ.Μπαϊρακτάρη 750ml

Μπαϊρακτάρης (Κτήμα)
10.90

4▪4▪2 2011 Ερυθρός Παπαργυρίου 750ml

Παπαργυρίου (Κτήμα)
14.90

5 Αισθήσεις (Merlot) Ερυθρός Λαντίδη 750ml

Λαντίδης (Κτήμα)
5.20

5 Αισθήσεις (Αγιωργίτικο) Ερυθρός Λαντίδη 750ml

Λαντίδης (Κτήμα)
5.20

8η Τέχνη Ερυθρός Μαραγκάκη 750ml

Μαραγκάκη Αφοί (Οινοποιείο)
7.80

9 Μούσες 2013 Ερυθρός Κτήμα Μουσών 750ml

Μουσών (Κτήμα)
12.90

9 Μούσες 2014 Ερυθρός Κτήμα Μουσών 750ml

Μουσών (Κτήμα)
11.70

9 Μούσες 2015 Ερυθρός Κτήμα Μουσών 750ml

Μουσών (Κτήμα)
10.50