Φίλτρα Φίλτρα

ΚΡΑΣΙ

Ch.Julia Ασύρτικο Λευκός Κ.Λαζαρίδη 750ml

Λαζαρίδης Κώστας (Κτήμα)
15.50

Chardonnay (Πάλπο) Λευκός Κυρ-Γιάννη 750ml

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
19.80

Chardonnay Λευκός Αϊβαλή 750ml

Αϊβαλής (Κτήμα)
15.90
2016

Chardonnay Λευκός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
9.80

Chardonnay Λευκός Καριπίδη 750ml

Καριπίδης (Κτήμα)
16.70

Chardonnay Λευκός Κτ.Κοκοτού 750ml

Κτήμα Κοκοτού
13.70

Chardonnay Λευκός Κτήμα Άλφα 750ml

Άλφα (Κτήμα)
23.00

Chardonnay Λευκός Κτήμα Γεροβασιλείου 750ml

Γεροβασιλείου (Κτήμα)
22.20

Chardonnay Λευκός Μπουτάρη 750ml

Μπουτάρης (Οινοποιία)
11.80

Chardonnay Λευκός Παπαϊωάννου 750ml

Παπαϊωάννου (Κτήμα)
9.90

Château 2003 Ερυθρός Ν.Λαζαρίδη 750ml

Λαζαρίδης Νίκος (Οινοποιείο)
59.50

Château 2004 Ερυθρός Ν.Λαζαρίδη 750ml

Λαζαρίδης Νίκος (Οινοποιείο)
57.00