Φίλτρα Φίλτρα

ΚΡΑΣΙ

Ammos Reserve Terra Leone 2005

Παλυβός (Κτήμα)
26.50

Ammos Reserve Terra Leone 2006

Παλυβός (Κτήμα)
25.30

Νεμέα Παλυβού 2006

Παλυβός (Κτήμα)
24.50

Νεμέα Παλυβού 2004

Παλυβός (Κτήμα)
27.00

Νεμέα Παλυβού 2007

Παλυβός (Κτήμα)
23.30

Βιβλία Χώρα Ερυθρός 2014

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
19.80

Βιβλία Χώρα Ερυθρός 2013

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
21.00

Κτήμα Γεροβασιλείου Ερυθρός 2013

Γεροβασιλείου (Κτήμα)
21.00

Κτήμα Γεροβασιλείου Ερυθρός 2011

Γεροβασιλείου (Κτήμα)
23.60

Syrah Αβαντίς 2010

Αβαντίς (Κτήμα)
18.10

Syrah Αβαντίς 2009

Αβαντίς (Κτήμα)
19.40

Syrah Αβαντίς 2008

Αβαντίς (Κτήμα)
20.60