Φίλτρα Φίλτρα

ΚΡΑΣΙ

Cab.Sauvignon-Syrah 2008 Ερυθρός Αϊβαλή 750ml

Αϊβαλής (Κτήμα)
24.80

Cab.Sauvignon-Κοτσιφάλι 2009 Ερυθρός Στραταριδάκη 750ml

Στραταριδάκης (Οινοποιείο)
24.20

Cab.Sauvignon-Κοτσιφάλι 2010 Ερυθρός Στραταριδάκη 750ml

Στραταριδάκης (Οινοποιείο)
23.00

Cab.Sauvignon-Κοτσιφάλι 2011 Ερυθρός Στραταριδάκη 750ml

Στραταριδάκης (Οινοποιείο)
21.70

Cabernet - Merlot 2001 Ερυθρός Καριπίδη 750ml

Καριπίδης (Κτήμα)
31.00

Cabernet - Merlot 2006 Ερυθρός Καριπίδη 750ml

Καριπίδης (Κτήμα)
24.80

Cabernet Sauvignon 2000 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
62.60

Cabernet Sauvignon 2001 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
60.20

Cabernet Sauvignon 2002 Ερυθρός Κτήμα Δερέσκου 750ml

Δερέσκος (Κτήμα)
32.30

Cabernet Sauvignon 2003 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
55.20

Cabernet Sauvignon 2004 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
52.70

Cabernet Sauvignon 2005 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
50.20