Φίλτρα Φίλτρα

ΚΡΑΣΙ

Atma Λευκός Θυμιόπουλου 750ml

Θυμιόπουλος (Αμπελώνες)
8.90

Avaton 2009 Ερυθρός Κτήμα Γεροβασιλείου 750ml

Γεροβασιλείου (Κτήμα)
38.50

Avaton 2015 Ερυθρός Κτήμα Γεροβασιλείου 750ml

Γεροβασιλείου (Κτήμα)
31.00

Avaton 2017 Ερυθρός Κτήμα Γεροβασιλείου 750ml

Γεροβασιλείου (Κτήμα)
28.60

Avaton 2018 Ερυθρός Κτήμα Γεροβασιλείου 750ml

Γεροβασιλείου (Κτήμα)
27.30

Avaton Ερυθρός Κτήμα Γεροβασιλείου 750ml

Γεροβασιλείου (Κτήμα)
24.80

Barbatus 2012 Ερυθρός Στραταριδάκη 750ml

Στραταριδάκης (Οινοποιείο)
74.50

Barbatus Ερυθρός Στραταριδάκη 750ml

Στραταριδάκης (Οινοποιείο)
68.00

Blanc de Gris Λευκός Τσέλεπου 750ml

Τσέλεπος (Κτήμα)
13.60

Cab.Sauvignon - Merlot 2006 Ερυθρός Λυραράκη 750ml

Λυραράκης (Οινοποιείο)
36.00

Cab.Sauvignon - Merlot 2012 Ερυθρός Λυραράκη 750ml

Λυραράκης (Οινοποιείο)
28.60

Cab.Sauvignon - Merlot 2013 Ερυθρός Λυραράκη 750ml

Λυραράκης (Οινοποιείο)
27.30