Φίλτρα Φίλτρα

ΚΡΑΣΙ

Young Vines Θυμιόπουλος 2013

Θυμιόπουλος (Αμπελώνες)
7.00

Γη & Ουρανός Θυμιόπουλος 2016

Θυμιόπουλος (Αμπελώνες)
17.10

Σπηλιά Πυργάκης 2005

Πυργάκης (Κτήμα)
26.70

Κτήμα Γαία Ερυθρό 1998

Γαία Οινοποιητική
45.90

Κτήμα Γαία Ερυθρό 2001

Γαία Οινοποιητική
36.7042.20

Κτήμα Γαία Ερυθρό 2006

Γαία Οινοποιητική
36.70

Le Sang De La Pierre Αϊβαλής 2016

Αϊβαλής (Κτήμα)
28.50

Τέσσερα '4' Αϊβαλής 2006

Αϊβαλής (Κτήμα)
84.30

Τέσσερα '4' Αϊβαλής 2011

Αϊβαλής (Κτήμα)
78.10

Τέσσερα '4' Αϊβαλής 2014

Αϊβαλής (Κτήμα)
74.50

Μορφέας Αντωνόπουλος 2005

17.00

Ιδιωτική Συλλογή Αντωνόπουλος 2004

Αντωνόπουλος (Αμπελώνες)
24.20