Φίλτρα Φίλτρα

ΚΡΑΣΙ

Στράτα Λευκός

Στραταριδάκης (Οινοποιείο)
5.16

Άρτις Ροζέ

Αλεξάκης (Οινοποιείο)
5.16

Ανωφέρεια Ημίγλυκος

Ανώσκελη (Οινοποιείο)
5.21

Αιθήρ Λευκός

Παρασκευάς (Μικρο Οινοποιείο)
5.28

Ρόδον Ροζέ Λήμνου

Limnos Organic Wines
5.35

Αιθήρ Ροζέ

Παρασκευάς (Μικρο Οινοποιείο)
5.41

Κρητικός Τοπικός Λευκός

Μπουτάρης (Οινοποιία)
5.42

Κρητικός Ερυθρός Μπουτάρη 2017

Μπουτάρης (Οινοποιία)
5.49

Kudos Grenache Rouge

Ντουράκης (Οινοποιείο)
5.50

Γένεσις Λευκός

Κεχρής (Οινοποιείο)
5.51

Καρίκι Ερυθρός

Αλεξάκης (Οινοποιείο)
5.53

Αιθήρ Ερυθρός

Παρασκευάς (Μικρο Οινοποιείο)
5.53