Φίλτρα Φίλτρα

ΚΡΑΣΙ

Μαγικό Βουνό Ερυθρός 2009

Λαζαρίδης Νίκος (Οινοποιείο)
26.60

Μαγικό Βουνό Ερυθρός 2001

Λαζαρίδης Νίκος (Οινοποιείο)
36.60

Μαγικό Βουνό Ερυθρός 2002

Λαζαρίδης Νίκος (Οινοποιείο)
35.30

Μαγικό Βουνό Ερυθρός 2000

Λαζαρίδης Νίκος (Οινοποιείο)
37.80

Μαγικό Βουνό Ερυθρός 2003

Λαζαρίδης Νίκος (Οινοποιείο)
34.10

Μαγικό Βουνό Ερυθρός 2005

Λαζαρίδης Νίκος (Οινοποιείο)
31.60

Μαγικό Βουνό Ερυθρός 2004

Λαζαρίδης Νίκος (Οινοποιείο)
32.90

Μαγικό Βουνό Ερυθρός 2012

Λαζαρίδης Νίκος (Οινοποιείο)
23.00

Οινότρια Γη Cabernet Sauvignon-Αγιωργίτικο 2012

Λαζαρίδης Κώστας (Κτήμα)
22.30

Κτήμα Άλφα Syrah Single 2013

Άλφα (Κτήμα)
15.30

Κτήμα Άλφα Syrah Single 2012

Άλφα (Κτήμα)
17.11

Κτήμα Άλφα Pinot Noir 2013

Άλφα (Κτήμα)
20.20