Φίλτρα Φίλτρα

Βιολογικής Καλλιέργειας

Λύχνος Λευκός

Ντουράκης (Οινοποιείο)
8.13

Μελισσινός Ερυθρός

Πατεριανάκης (Κτήμα)
13.03

Μελισσινός Λευκός

Πατεριανάκης (Κτήμα)
12.41

Μελισσινός Ροζέ

Πατεριανάκης (Κτήμα)
12.41

Μελισσόκηπος Ερυθρός 2017

Πατεριανάκης (Κτήμα)
9.13

Μελισσόκηπος Λευκός Πατεριανάκης

Πατεριανάκης (Κτήμα)
10.12

Μικρή Αρκούδα Ζαφειράκη Ερυθρός 2016

Ζαφειράκης (Κτήμα)
8.38

Μικροκλίμα Παπαϊωάννου 2006

Παπαϊωάννου (Κτήμα)
33.71

Μοναχικός Ερυθρός 2014

Γαβαλάς-Ηράκλειο (Κτήμα)
22.57

Παλαιά Κλήματα Παπαϊωάννου 2010

Παπαϊωάννου (Κτήμα)
18.52

Παλαιόμυλος Ερυθρός 2012

Ζαφειράκης (Κτήμα)
13.59

Παλαιόμυλος Μαλαγουζιά

Ζαφειράκης (Κτήμα)
10.12