Φίλτρα Φίλτρα

Ερυθρά

Merlot Σκούρας 2005 [CLONE]

Σκούρας (Κτήμα)
32.50

Νεμέα Λαντίδης 1998

Λαντίδης (Κτήμα)
32.30

Κτήμα Γεροβασιλείου Ερυθρός 2004

Γεροβασιλείου (Κτήμα)
32.30

Βιβλία Χώρα Ερυθρός 2004

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
32.30

Cabernet Sauvignon Δερέσκος 2002

Δερέσκος (Κτήμα)
32.30

Σύνορο Σκούρας 2005

Σκούρας (Κτήμα)
32.20

Terra Leone Merlot Παλυβός 2005

Παλυβός (Κτήμα)
32.20

Sangiovese Δουλουφάκη 2000

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
32.20

Γυμνός Βασιλιάς 2015

Πιερία Ερατεινή (Κτήμα)
32.20

Κτήμα Τσέλεπος 2001

Τσέλεπος (Κτήμα)
32.20

Κτήμα Κατσαρού Ερυθρός 2005

Κατσαρός (Κτήμα)
32.00

Syrah Γεροβασιλείου 2005

Γεροβασιλείου (Κτήμα)
31.60