Φίλτρα Φίλτρα

Ερυθρά

Sangiovese 2006 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
34.60

Sangiovese 2008 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
29.60

Sangiovese 2009 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
27.20

Sangiovese 2010 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
24.70

Sangiovese 2012 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
19.70

Sangiovese 2013 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
17.30

Symphoni-A Ερυθρός 2012

Μαραγκάκη Αφοί (Οινοποιείο)
10.50

Syrah - Κοτσιφάλι Στραταριδάκης 2010

Στραταριδάκης (Οινοποιείο)
17.86

Syrah 1994 Ερυθρός Κυρ-Γιάννη 750ml

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
46.50

Syrah 1995 Ερυθρός Κυρ-Γιάννη 750ml

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
45.30

Syrah 1998 Ερυθρός Κυρ-Γιάννη 750ml

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
41.50

Syrah 2003 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
24.20