Φίλτρα Φίλτρα

Ερυθρά

Sangiovese Δουλουφάκη 2013

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
16.10

Symphoni-A Ερυθρός 2012

Μαραγκάκη Αφοί (Οινοποιείο)
10.50

Syrah - Κοτσιφάλι Στραταριδάκης 2010

Στραταριδάκης (Οινοποιείο)
16.00

Syrah Αβαντίς 2004

Αβαντίς (Κτήμα)
25.60

Syrah Αβαντίς 2006

Αβαντίς (Κτήμα)
23.00

Syrah Αβαντίς 2007

Αβαντίς (Κτήμα)
21.80

Syrah Αβαντίς 2008

Αβαντίς (Κτήμα)
20.60

Syrah Αβαντίς 2009

Αβαντίς (Κτήμα)
19.40

Syrah Αβαντίς 2010

Αβαντίς (Κτήμα)
18.10

Syrah Αβαντίς 2012

Αβαντίς (Κτήμα)
15.60

Syrah Γαβαλά 2005

Γαβαλάς-Ηράκλειο (Κτήμα)
17.40

Syrah Γαβαλά 2010

Γαβαλάς-Ηράκλειο (Κτήμα)
12.40