Φίλτρα Φίλτρα

Ερυθρά

4▪4▪2 2011 Ερυθρός Παπαργυρίου 750ml

Παπαργυρίου (Κτήμα)
14.90

Cab.Sauvignon - Merlot 2006 Ερυθρός Λυραράκη 750ml

Λυραράκης (Οινοποιείο)
34.20

Cab.Sauvignon - Merlot 2012 Ερυθρός Λυραράκη 750ml

Λυραράκης (Οινοποιείο)
26.70

Cab.Sauvignon - Merlot 2013 Ερυθρός Λυραράκη 750ml

Λυραράκης (Οινοποιείο)
25.50

Chateau Clauss 1983 Ερυθρός 750ml

Achaia Clauss (Οινοποιείο)
375.00

Chateau Clauss 1985 Ερυθρός 750ml

Achaia Clauss (Οινοποιείο)
310.00

Chateau Clauss 1999 Ερυθρός 750ml

Achaia Clauss (Οινοποιείο)
174.00

Chateau Harlaftis 2006

Χαρλαύτης (Κτήμα)
21.51

Chateau Harlaftis 2014

Χαρλαύτης (Κτήμα)
11.60

Christiana Χαρλαύτης 2015

Χαρλαύτης (Κτήμα)
13.90

Creta Nobile 1998 Ερυθρός Κρέτα Ολυμπιάς 750ml

Κρέτα Ολυμπιάς (Οινοποιείο)
31.00

Creta Nobile 1999 Ερυθρός Κρέτα Ολυμπιάς 750ml

Κρέτα Ολυμπιάς (Οινοποιείο)
29.80