Φίλτρα Φίλτρα

Ερυθρά

4▪4▪2 2011 Ερυθρός Παπαργυρίου 750ml

Παπαργυρίου (Κτήμα)
18.60

815 alt Ερυθρός Πυργάκη 750ml

Πυργάκης (Κτήμα)
27.00

Cab.Sauvignon - Merlot 2006 Ερυθρός Λυραράκη 750ml

Λυραράκης (Οινοποιείο)
36.00

Cab.Sauvignon - Merlot 2012 Ερυθρός Λυραράκη 750ml

Λυραράκης (Οινοποιείο)
28.60

Cab.Sauvignon - Merlot 2013 Ερυθρός Λυραράκη 750ml

Λυραράκης (Οινοποιείο)
27.30

Chateau Clauss 1983 Ερυθρός 750ml

Achaia Clauss (Οινοποιείο)
385.00

Chateau Clauss 1985 Ερυθρός 750ml

Achaia Clauss (Οινοποιείο)
322.00

Chateau Clauss 1999 Ερυθρός 750ml

Achaia Clauss (Οινοποιείο)
186.00

Chateau Χαρλαύτης 1996 Ερυθρός 750ml

Χαρλαύτης (Κτήμα)
39.10

Chateau Χαρλαύτης 2006 Ερυθρός 750ml

Χαρλαύτης (Κτήμα)
25.50

Chateau Χαρλαύτης 2014 Ερυθρός 750ml

Χαρλαύτης (Κτήμα)
15.50

Creta Nobile 1998 Ερυθρός Κρέτα Ολυμπιάς 750ml

Κρέτα Ολυμπιάς (Οινοποιείο)
31.00