Φίλτρα Φίλτρα

Παλιές Σοδειές

Syrah Γεροβασιλείου 2003

Γεροβασιλείου (Κτήμα)
34.10

Syrah Γεροβασιλείου 2004

Γεροβασιλείου (Κτήμα)
32.86

Syrah Γεροβασιλείου 2005

Γεροβασιλείου (Κτήμα)
31.60

Syrah Δουλουφάκης 2003

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
23.00

Syrah Δουλουφάκης 2004

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
21.70

Syrah Δουλουφάκης 2005

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
20.50

Syrah Δουλουφάκης 2006

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
19.20

Syrah Δουλουφάκης 2007

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
18.00

Syrah Δουλουφάκης 2009

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
15.50

Syrah Δουλουφάκης 2010

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
14.30

Syrah Κυρ-Γιάννη 1994

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
46.50

Syrah Κυρ-Γιάννη 1995

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
45.25