Φίλτρα Φίλτρα

Παλιές Σοδειές

Μέγας Οίνος 2011

Σκούρας (Κτήμα)
22.80

Μέγας Οίνος 2008

Σκούρας (Κτήμα)
27.50

Μέγας Οίνος 2007

Σκούρας (Κτήμα)
30.25

Μέγας Οίνος 2006

Σκούρας (Κτήμα)
36.40

Μέγας Οίνος 2005

Σκούρας (Κτήμα)
39.00

Μέγας Οίνος 2004

Σκούρας (Κτήμα)
40.54

Μέγας Οίνος 2003

Σκούρας (Κτήμα)
44.60

Μέγας Οίνος 2002

Σκούρας (Κτήμα)
49.10

Μαυροκουντούρα Αβαντίς 2010

Αβαντίς (Κτήμα)
21.00

Μαύρο εις τον Κύβο 2003

Ζαχαριάς (Αμπελώνες)
30.40

Μαγικό Βουνό Ερυθρός 2012

Λαζαρίδης Νίκος (Οινοποιείο)
23.00

Μαγικό Βουνό Ερυθρός 2010

Λαζαρίδης Νίκος (Οινοποιείο)
25.40