Φίλτρα Φίλτρα

Παλιές Σοδειές

Perpetuus Ερυθρός 2010

Λαζαρίδης Νίκος (Οινοποιείο)
19.90

Romeo & Juliet Γκόφας 2005

Γκόφας (Κτήμα)
28.00

Sangiovese Δουλουφάκη 2000

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
32.20

Sangiovese Δουλουφάκη 2002

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
29.80

Sangiovese Δουλουφάκη 2003

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
28.50

Sangiovese Δουλουφάκη 2004

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
27.30

Sangiovese Δουλουφάκη 2005

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
26.00

Sangiovese Δουλουφάκη 2006

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
24.80

Sangiovese Δουλουφάκη 2008

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
22.30

Sangiovese Δουλουφάκη 2009

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
21.10

Sangiovese Δουλουφάκη 2010

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
19.80

Sangiovese Δουλουφάκη 2012

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
17.30