Φίλτρα Φίλτρα

Παλιές Σοδειές

Grande Reserve Νάουσσα 1998 Ερυθρός Μπουτάρη 750ml

Μπουτάρης (Οινοποιία)
56.00

Grande Reserve Νάουσσα 1999 Ερυθρός Μπουτάρη 750ml

Μπουτάρης (Οινοποιία)
54.60

Grande Reserve Νάουσσα 2000 Ερυθρός Μπουτάρη 750m

Μπουτάρης (Οινοποιία)
53.50

Grande Reserve Νάουσσα 2010 Ερυθρός Μπουτάρη 750ml

Μπουτάρης (Οινοποιία)
23.60

Grande Reserve Νάουσσα 2012 Ερυθρός Μπουτάρη 750ml

Μπουτάρης (Οινοποιία)
16.20

La Tour Melas 2011 Ερυθρός 750ml

Μελάς (La Tour Melas)
86.00

La Tour Melas 2012 Ερυθρός 750ml

Μελάς (La Tour Melas)
83.20

La Tour Melas 2013 Ερυθρός 750ml

Μελάς (La Tour Melas)
80.60

La Tour Melas 2014 Ερυθρός 750ml

Μελάς (La Tour Melas)
78.20

Merlot 1995 Ερυθρός Κυρ-Γιάννη 750ml

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
65.00

Merlot 1997 Ερυθρός Σκούρα 750ml

Σκούρας (Κτήμα)
32.50

Merlot 2000 Ερυθρός Κυρ-Γιάννη 750ml

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
52.00