Φίλτρα Φίλτρα

Παλιές Σοδειές

Don Giovanni 2010 Ερυθρός Παπαργυρίου 750ml

Παπαργυρίου (Κτήμα)
32.10

Don Giovanni 2016 Ερυθρός Παπαργυρίου 750ml

Παπαργυρίου (Κτήμα)
24.70

Don Giovanni 2017 Ερυθρός Παπαργυρίου 750ml

Παπαργυρίου (Κτήμα)
23.50

Emphasis Syrah 2004 Ερυθρός Κτ.Παυλίδη 750ml

Παυλίδης (Κτήμα)
55.80

Emphasis Syrah 2011 Ερυθρός Κτ.Παυλίδη 750ml

Παυλίδης (Κτήμα)
33.50

Emphasis Syrah 2013 Ερυθρός Κτ.Παυλίδη 750ml

Παυλίδης (Κτήμα)
31.00

Emphasis Tempranillo 2014 Ερυθρός Κτ.Παυλίδη 750ml

Παυλίδης (Κτήμα)
27.30

Evangelo 2011 Ερυθρός Κτήμα Γεροβασιλείου 750ml

Γεροβασιλείου (Κτήμα)
47.80

Evangelo 2013 Ερυθρός Κτήμα Γεροβασιλείου 750ml

Γεροβασιλείου (Κτήμα)
45.30

Evangelo 2014 Ερυθρός Κτήμα Γεροβασιλείου 750ml

Γεροβασιλείου (Κτήμα)
44.10

Evangelo 2015 Ερυθρός Κτήμα Γεροβασιλείου 750ml

Γεροβασιλείου (Κτήμα)
42.80

Evangelo 2017 Ερυθρός Κτήμα Γεροβασιλείου 750ml

Γεροβασιλείου (Κτήμα)
40.50