Φίλτρα Φίλτρα

Παλιές Σοδειές

Curriculum Vitae 2004 Ερυθρός Κρέτα Ολυμπιάς 750ml

Κρέτα Ολυμπιάς (Οινοποιείο)
23.60

Cuvee (Κάβα) 2003 Ερυθρός Λαντίδη 750ml

Λαντίδης (Κτήμα)
53.70

Cuvee (Κάβα) 2004 Ερυθρός Λαντίδη 750ml

Λαντίδης (Κτήμα)
51.20

Cuvee (Κάβα) 2005 Ερυθρός Λαντίδη 750ml

Λαντίδης (Κτήμα)
48.70

Cuvee (Κάβα) 2008 Ερυθρός Λαντίδη 750ml

Λαντίδης (Κτήμα)
41.30

Cuvee (Κάβα) 2009 Ερυθρός Λαντίδη 750ml

Λαντίδης (Κτήμα)
38.80

Cuvee (Κάβα) 2011 Ερυθρός Λαντίδη 750ml

Λαντίδης (Κτήμα)
33.90

Cuvee (Κάβα) 2012 Ερυθρός Λαντίδη 750ml

Λαντίδης (Κτήμα)
31.40

Cuvee (Κάβα) 2013 Ερυθρός Λαντίδη 750ml

Λαντίδης (Κτήμα)
28.90

Cyrus One 2009 Ερυθρός Μελά 750ml

Μελάς (La Tour Melas)
51.00

Cyrus One 2018 Ερυθρός Μελά 750ml

Μελάς (La Tour Melas)
28.50

Cyrus One 2019 Ερυθρός Μελά 750ml

Μελάς (La Tour Melas)
26.00