Φίλτρα Φίλτρα

Παλιές Σοδειές

Curriculum Vitae 2001 Ερυθρός Κρέτα Ολυμπιάς 750ml

Κρέτα Ολυμπιάς (Οινοποιείο)
27.30

Curriculum Vitae 2003 Ερυθρός Κρέτα Ολυμπιάς 750ml

Κρέτα Ολυμπιάς (Οινοποιείο)
24.80

Curriculum Vitae 2004 Ερυθρός Κρέτα Ολυμπιάς 750ml

Κρέτα Ολυμπιάς (Οινοποιείο)
23.60

Cuvee 2003 Ερυθρός Λαντίδη 750ml

Λαντίδης (Κτήμα)
34.30

Cuvee 2004 Ερυθρός Λαντίδη 750ml

Λαντίδης (Κτήμα)
33.00

Cuvee 2005 Ερυθρός Λαντίδη 750ml

Λαντίδης (Κτήμα)
31.80

Cuvee 2008 Ερυθρός Λαντίδη 750ml

Λαντίδης (Κτήμα)
28.00

Cuvee 2009 Ερυθρός Λαντίδη 750ml

Λαντίδης (Κτήμα)
26.80

Cuvee 2011 Ερυθρός Λαντίδη 750ml

Λαντίδης (Κτήμα)
24.30

Cuvee 2012 Ερυθρός Λαντίδη 750ml

Λαντίδης (Κτήμα)
23.10

Cuvee 2013 Ερυθρός Λαντίδη 750ml

Λαντίδης (Κτήμα)
21.80

Cuvee 2015 Ερυθρός Λαντίδη 750ml

Λαντίδης (Κτήμα)
19.30