Φίλτρα Φίλτρα

Παλιές Σοδειές

Νεμέα Παλυβού 2007

Παλυβός (Κτήμα)
23.30

Νεμέα Παλυβού 2006

Παλυβός (Κτήμα)
24.50

Νεμέα Παλυβού 2004

Παλυβός (Κτήμα)
27.00

Νεμέα Μπαραφάκας 2011

Μπαραφάκας (Κτήμα)
14.00

Νεμέα Μπαραφάκας 2010

Μπαραφάκας (Κτήμα)
15.25

Νεμέα Λαντίδης 2014

Λαντίδης (Κτήμα)
12.40

Νεμέα Λαντίδης 2013

Λαντίδης (Κτήμα)
13.70

Νεμέα Λαντίδης 2012

Λαντίδης (Κτήμα)
14.90

Νεμέα Λαντίδης 2009

Λαντίδης (Κτήμα)
18.60

Νεμέα Λαντίδης 2008

Λαντίδης (Κτήμα)
19.80

Νεμέα Λαντίδης 2006

Λαντίδης (Κτήμα)
22.30

Νεμέα Λαντίδης 2005

Λαντίδης (Κτήμα)
23.60