Φίλτρα Φίλτρα

Παλιές Σοδειές

Cabernet - Merlot 2001 Ερυθρός Καριπίδη 750ml

Καριπίδης (Κτήμα)
31.00

Cabernet - Merlot 2006 Ερυθρός Καριπίδη 750ml

Καριπίδης (Κτήμα)
24.80

Cabernet Sauvignon 2000 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
62.60

Cabernet Sauvignon 2001 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
60.20

Cabernet Sauvignon 2002 Ερυθρός Κτήμα Δερέσκου 750ml

Δερέσκος (Κτήμα)
32.30

Cabernet Sauvignon 2003 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
55.20

Cabernet Sauvignon 2004 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
52.70

Cabernet Sauvignon 2005 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
50.20

Cabernet Sauvignon 2005 Ερυθρός Κατ.Αβέρωφ 750ml

Κατώγι Αβέρωφ (Οινοποιείο)
27.30

Cabernet Sauvignon 2007 Ερυθρός Μπουτάρη 750ml

Μπουτάρης (Οινοποιία)
29.90

Cabernet Sauvignon 2007 Ερυθρός Τετράμυθος 750ml

Τετράμυθος (Οινοποιείο)
19.90

Carignan 1999 Ερυθρός Ντουράκη 750ml

Ντουράκης (Οινοποιείο)
33.00