Φίλτρα Φίλτρα

Παλιές Σοδειές

Avaton 2009 Ερυθρός Κτήμα Γεροβασιλείου 750ml

Γεροβασιλείου (Κτήμα)
38.50

Avaton 2015 Ερυθρός Κτήμα Γεροβασιλείου 750ml

Γεροβασιλείου (Κτήμα)
31.00

Avaton 2017 Ερυθρός Κτήμα Γεροβασιλείου 750ml

Γεροβασιλείου (Κτήμα)
28.60

Avaton 2018 Ερυθρός Κτήμα Γεροβασιλείου 750ml

Γεροβασιλείου (Κτήμα)
27.30

Barbatus 2012 Ερυθρός Στραταριδάκη 750ml

Στραταριδάκης (Οινοποιείο)
74.50

Cab.Sauvignon - Merlot 2006 Ερυθρός Λυραράκη 750ml

Λυραράκης (Οινοποιείο)
36.00

Cab.Sauvignon - Merlot 2012 Ερυθρός Λυραράκη 750ml

Λυραράκης (Οινοποιείο)
28.60

Cab.Sauvignon - Merlot 2013 Ερυθρός Λυραράκη 750ml

Λυραράκης (Οινοποιείο)
27.30

Cab.Sauvignon-Syrah 2008 Ερυθρός Αϊβαλή 750ml

Αϊβαλής (Κτήμα)
24.80

Cab.Sauvignon-Κοτσιφάλι 2009 Ερυθρός Στραταριδάκη 750ml

Στραταριδάκης (Οινοποιείο)
24.20

Cab.Sauvignon-Κοτσιφάλι 2010 Ερυθρός Στραταριδάκη 750ml

Στραταριδάκης (Οινοποιείο)
23.00

Cab.Sauvignon-Κοτσιφάλι 2011 Ερυθρός Στραταριδάκη 750ml

Στραταριδάκης (Οινοποιείο)
21.70