Φίλτρα Φίλτρα

Παλιές Σοδειές

Διάπορος 2015

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
35.00

Διάπορος 2012

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
37.20

Διάπορος 2011

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
38.50

Διάπορος 2007

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
43.40

Διάπορος 2006

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
44.70

Διάπορος 2005

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
45.90

Γυμνός Βασιλιάς 2015

Πιερία Ερατεινή (Κτήμα)
32.20

Γυμνός Βασιλιάς 2013

Πιερία Ερατεινή (Κτήμα)
34.70

Γυμνός Βασιλιάς 2008

Πιερία Ερατεινή (Κτήμα)
41.00

Γιαννακοχώρι Last Vintage 2011

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
13.00

Γιαννακοχώρι 2010

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
14.30

Γιαννακοχώρι 1999

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
28.00